Historikk

 

 

Mas. Oyama                        Kancho Matsui           Shian Lars høgquist

 

 

 

Kyokushinkai

 

Masutatsu Oyama (Sosai Mas Oyama, 1923-1994) grunnla karatestilarten KYOKUSHINKAI, som er kjent for å utøve den hardeste karaten i verden. Den stiller store krav til utøverene, og krever streng disiplin av dem som vil trene Kyokushinkai karate. Selve ordet Kyokushinkai er et filosofisk begrep, som er sammensatt av tre ord:

 

  Kyoku betyr jordens poler. Dette indikerer også høydepunkt, klimaks og maksimal standard.

  Shin  betyr sannhet, men kan også bety virkelighet.

  Kai betyr å møte eller forene.

 

 

Det runde Kyokushinkaisymbolet betegnes KANKUog har sin opprinnelse i Kanku kata,

der blikket er vendt mot himmelen.

Spissene i kankuen representerer fingrene og uttrykker høydepunktene, mens de tykke delene

representerer håndleddene og uttrykker kraft.

Sentrum representerer uendelighet og uttrykker dybde.

Hele kankuen er omgitt av en sirkel som står for sammenheng og sirkulære bevegelser.

 

Begrepet Kyokushinkai er en filosofi som du forstår bedre etter hvert som du legger mer og mer av deg seg selv i treningen, ikke bare rent fysisk, men like mye på det psykologiske planet.