TRENINGSFILOSOFI

Karatetrening er ensbetydende med utallige repetisjoner. Noen snarvei utenom dette finnes ikke. Den sanne og dype forståelse av karate er et resultat av trening, og kommer med årene for de som målbevisst går inn for å lære. Alle karateutøvere anbefales å tilegne seg mest mulig kunnskaper om karate, både når det gjelder teori og praksis. Skal en få full forståelse og utbytte av karate, må en legge hele sin konsentrasjon i treningen.

For at en bedre skal forstå undervisningen innen Kyokushinkai-karate er det utarbeidet syv punkter som gjør det lettere å skjønne hvorfor utviklingen er trinnvis:  
  1 Posisjon Stilling
  2 Balanse Stilling under kontroll
  3 Teknikk Korrekt utførelse
  4 Koordinering Balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk
  5 Hurtighet Bedre og hurtigere utførelse av ovenstående
  6 Kraft Mer Kraft i utførelsene
  7 Refleks Alt ovenstående blir naturlige bevegelser
Det er viktig å erkjenne at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverene må innse att ett skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å bli gode i karate.